JET-Gruppe [[slowakisch]]
[Stichwort]

SERVIS A ÚDRŽBA | BEZPEČNOSŤ

Rychlo na mieste pre Vašu bezpečnosť

Trvalé a bezchybné fungovanie Vašich inštalácií pre privádzanie denného svetla a RWA inštalácií zaišťujú naši kvalifikovaní servisní technici. Servisné tímy od firmy JET sú dislokované regionálne, a sú preto vždy vo Vašej blízkosti a v operatívnom dosahu.

JET žije bezpečnosťou

Vďaka bezpečnostnému konceptu vyvinutému koncernom JET je možné redukovať riziká pre odborný personál pri realizovaní údržbových prác a pri opravách na streche. Systém spojuje komponenty aktívnej a pasívnej bezpečnosti a chráni tak pracovníkov a vecné hodnoty vo vnútri budov rovnakou mierou – nech už sa jedná o novostavby alebo o rekonštrukcie jestvujúcich objektov. Bezpečnostný koncept JET ponúka komplexné riešenie a dlhodobú bezpečnosť práce.

Product-ID: #548
Údržby a opravy
Údržba a opravy RWA systémov a kotevných zariadení pre zaistenie proti prepadnutiu a k ochrane života a vecných hodnôt.
  • Údržba RWA je podľa normy DIN 18232 predpísaná prinajmenšom 1 x ročne
  • Údržba RWA je dle normy DIN 18232 predepsána prinajmenšom 1 x ročne
  • Zaistenie proti prepadnutiu vyžadujú podľa článku 11 kontroly prinajmenšom 1 x ročne
Stiahnuť brožúru 8.2.1
JET-SAFETY-SET (bezpečnostná sada)
  • Mobilný uväzovací a kotevný systém pre väčšiu bezpečnosť pri prácach na streche
  • Bezpečnostný a záchranársky koncept pre krátkodobé práce na strešných otvoroch
Stiahnuť brožúru 8.3.1
JET-Gruppe [[slowakisch]]
[Wählen Sie hier Ihre Sprache aus]
[JET Standort-Websites]