JET-Gruppe [[slowakisch]]
[Stichwort]

RWA A VENTILÁCIE

Nekompromisný v otázke bezpečnosti

V miestach, kde pracujú ľudia, musí byť bezpečnosť najvyššou prioritou. Produkty značky JET určené pre RWA (odvádzanie tepla a dymu) a ventilácie zaisťujú v krajnom prípade (pri požiari) kontrolované odvádzanie dymu a tepla a umožňujú efektivne realizácie opatrení k haseniu požiaru a k ochrane osôb. JET preto doporučuje nasadenie kvalifikovaných zariadení k odvádzaniu dymu a použitiu zmysluplných metód merania (napr. DIN 18232-2).

Preverená bezpečnosť pre Vašu budovu

RWA a ventilácie od firmy JET spoľahlivo spĺňajú všetky zákonné požiadavky a ustanovenia. Nech už sa jedná o systém určený iba k odvádzaniu dymu a tepla alebo i integrovaných kombinovaných riešení pre každodennú ventiláciu, či už pásový svetlík alebo svetlíkové kupole. S produktmi JET ste dokonale vybavený pre všetky eventuality.

Product-ID: #550
JET-svetlíkové kupole, JET-VARIO-svetlíkové klapky a JET-ALU-zatemňovacie klapky
 • Možné použíť ako RWA zariadenie pre efektivne odvádzanie dymu a tepla alebo
 • ako iba ventilačné zaríadenie pre každodennú ventiláciu
 • S CE atestom podľa normy DIN EN 12101-2
Stiahnuť brožúru 6.1.1
Stiahnuť brožúru 6.1.2
JET-klapky pásových svetlíkov
 • Možné použiť ako RWA klapky pre efektívne odvádzanie dymu a tepla alebo
 • ako iba ventilačné klapky pre každodennú ventiláciu
 • S CE atestom podľa normy DIN EN 12101-2
Stiahnuť brožúru 6.2.1
Stiahnuť brožúru 6.2.2
Stiahnuť brožúru 6.2.3
JET-VENTRIA-krídla
 • vysoko kvalitné a elegantné krídlo pre náročné sklenené objekty
 • vhodné pre dennú ventiláciu a odvod dymu a tepla
 • skúšané podľa DIN EN 12101-2 a vybavené značkou CE
Stiahnuť brožúru 6.3.1
JET-plochý ventilátor-SMOKEJET®
 • RWA a ventilácia skrz steny a strechy
 • S CE atestom podľa normy DIN EN 12101-2
Stiahnuť brožúru 6.4.1
JET-Gruppe [[slowakisch]]
[Wählen Sie hier Ihre Sprache aus]
[JET Standort-Websites]