JET-Gruppe [[slowakisch]]
[Stichwort]

JET-Group. DENNÉ SVETLO A BEZPEČNOSŤ.

Výkonné a opticky náročné riešenia pre prívod denného svetla a RWA systémy

Vítajte u JET-Group – silného partnera v oblasti pásových svetlíkov, svetlíkových kupol a pyramíd, systémov RWA a riešení ventilácie pre priemyselné a komunálne stavby, ako aj presklenie pre architektonické projekty. Svetlo, vzduch a bezpečnosť – to sú podstatné faktory, ktoré denne ovplyvňujú pohodu človeka. Pred pracovníkmi JET-Group sa stále otvárajú nové príležitosti, ako tieto rozhodujúce indikátory kvality života zdokonaľovať. Jedná sa o širokú tématiku. Preto neustále rastie naša angažovanosť a rozmanitosť ponuky výrobkov a to si získava dobré meno v odvetví:

JET-Group.

VÝROBKY A SLUŽBY JET

So svetlíkovými kupolami a pásovými svetlíkmi značky JET máte teraz k dispozícii najrôznejšie výrobky pre prívod denného svetla a RWA systémy, najmä pre priemyselné stavby. Tieto sa hodia nielen pre novostavby, ale taktiež pre opravu stávajúcich budov.

S dostatočne dimenzovaným pásovým svetlíkom JET prinášame denné svetlo zdarma i do väčších hál. Svetlíkové kupole ponúkajú vyššiu kvalitu života dokonca i vo viac individuálnych prostrediach.

V oblasti architektonických projektov vykazujú špeciálne prednosti náročné sklenené konštrukcie JET. Na základe úzkej spolupráce s architektmi realizujú naši odborníci na stavbách i neobvyklé požiadavky.

Pre bezpečnosť budov projektujeme RWA zariadenia požadované podľa normy DIN 18232-2, ktoré vyhovujú platným bezpečnostným požiadavkám a zároveň ponúkajú vysoký komfort vetrania.

S funkčnými doplnkami pre pásové svetlíky, svetlíkové kupole a presklené konštrukcie ponúkame takmer v každej oblasti použitia vhodné riešenia pre odvod dymu a tepla.

KONTAKT

Jan Titko
Za Lidovým domem 1010/2c
CZ-190 00
Prague 9
Czech Republic
Tel.: +420 608 306 435
##moc.puorg-tej@oktitj##
http://www.jet-group.cz

JET-Gruppe [[slowakisch]]
[Wählen Sie hier Ihre Sprache aus]
[JET Standort-Websites]