JET-Gruppe [[slowakisch]]
[Stichwort]

24/48 VOLTOVÁ TECHNIKA

Technika, na ktorú sa môžete spoľahnúť

RWA technika musí fungovať aj vtedy, keď dôjde k výpadku bežného elektrického napájania. JET technológia na 24/48 Voltov umožňuje bezproblémové preklenutie výpadku elektriny vďaka napájaniu systémových centrál z akumulátora, takže RWA spoľahlivo fungujú i v najkritickejších prípadoch. Nad to umožňuje 24/48 Voltová technika multifunkčné prepojenie každodennej ventilácie, RWA a riadenia napr. pomocou technológie pre riadení budov, takže sú do jednoho spoločného celku zjednotený komfort, bezpečnosť a efektivne využívanie energie.

Bezpečne a hospodárne

Pre záložné (bezpečné) napájanie RWA systémov v oblasti nízkého napätia musí byť najmä v priemyselných komplexoch inštalované enormne dlhé medené vedenie. 48 Voltová technológia značky JET umožňuje používať káble podstatne menších priemerov a vedie tak výrazným úsporám materiálových zdrojov.

Product-ID: #549
JET-FIREJET® 24V/48 V RWA-kovanie pre svetlíkové kupole
  • Spoľahlivé, výkonné, flexibilné otváranie a zatváranie svetlíkových kupolí a zatemňovacích klapiek
Stiahnuť brožúru 7.1.1
JET-FIREJET® 24 V/48 V RWA-kovanie pre pásové svetlíky
  • Spoľahlivé, výkonné, flexibilné otváranie a zatváranie klapiek pásových svetlíkov
Stiahnuť brožúru 7.1.1
JET-schodisková sada pre 24 V-RWA
  • Pre preventivnu protipožiarnu ochranu a každodennú ventiláciu
  • Ovládané automaticky alebo manuálne
Stiahnuť brožúru 7.1.2
JET-oddymenie výťahových šachiet
  • Pre plnení požiadaviek podľa EnEV
  • Veľké úspory energie
  • Krátke amortizačné doby
  • RWA systémové komponenty pre svetlíkové kupole a zatemňovacie klapky s atestom od VdS
Stiahnuť brožúru 7.1.4
JET-Gruppe [[slowakisch]]
[Wählen Sie hier Ihre Sprache aus]
[JET Standort-Websites]